Respectvol en vernieuwend
Zeer betrokken en persoonlijk
Professioneel en goed geregeld
SME_7303

Annet

SME_7331

Peter

SME_7334

Carina

Welke gevolgen heeft corona voor uw uitvaart?

De invloed van corona op de uitvaartzorg 

Dat corona ernstige gevolgen heeft voor de uitvaartzorg, is wel duidelijk. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, gaf onlangs nieuwe adviezen voor uitvaarten. Vanaf nu is er voor samenkomsten en plechtigheden in uitvaartcentra en op begraafplaatsen een limiet gesteld aan het aantal bezoekers, namelijk 30 personen. Nabestaanden mogen dus nog wel een afscheid organiseren. Vanaf 1 november is het dragen van een mondmasker in openbare ruimten verplicht. Er kan in uitvaartcentra koffie, thee of iets anders genuttigd worden. Wanneer er sprake is van een corona-infectie thuis, dan zoeken we naar een geschikte oplossing om de uitvaart te kunnen regelen.

De laatste verzorging

Als de overledene het coronavirus bij zich draagt, dan zal de de laatste verzorging met de nodige beschermingsmiddelen gebeuren. Bovendien gebeurt dit niet thuis, maar op een andere geschiktere locatie. In deze situatie is het jammergenoeg niet mogelijk dat familieleden meehelpen bij het verzorgen van hun geliefde. Is er geen corona-infectie dan bekijken we wat wel mogelijk is.

Een thuisopbaring

In het geval van een coronabesmetting heeft een thuisopbaring geen nadelige gevolgen voor nabestaanden. De kans om besmet te raken door een overledene tijdens een thuisopbaring is te verwaarlozen. Voor een condoleance of plechtigheid thuis geldt een dringend advies dat slechts 3 personen, buiten het gezin om, aanwezig mogen zijn. De uitzonderingen voor uitvaarten zijn komen te vervallen.

Een eenvoudig afscheid mogelijk

Vanwege de nieuwe maatregelen is het organiseren van een afscheid een stuk gecompliceerder. Als je het simpel wilt houden dan is ons voordelige crematiepakket van € 1500,00 een geschikte keuze in deze periode. Je kunt eventueel op een later tijdstip thuis of ergens anders een afscheid of plechtigheid organiseren. We hebben momenteel met situaties te maken waarbij een passend afscheid een uitdaging is. Met nieuwe ideeën slagen we er nog steeds in het laatste afscheid op een eenvoudige, maar gedenkwaardige manier af te sluiten.