Respectvol en vernieuwend
Zeer betrokken en persoonlijk
Professioneel en goed geregeld
SME_7303

Annet

SME_7331

Peter

SME_7334

Carina

Welke gevolgen heeft corona voor uw uitvaart?

De invloed van corona op de uitvaartzorg 

Dat corona ernstige gevolgen heeft voor de uitvaartzorg, is wel duidelijk. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, gaf onlangs nieuwe adviezen voor uitvaarten. Vanaf nu is er voor samenkomsten en plechtigheden in uitvaartcentra en op begraafplaatsen een limiet gesteld aan het aantal bezoekers, namelijk 30 personen. Nabestaanden mogen dus nog wel een afscheid organiseren. Vanaf 1 november is het dragen van een mondmasker in openbare ruimten verplicht. Er kan in uitvaartcentra koffie, thee of iets anders genuttigd worden. Wanneer er sprake is van een corona-infectie thuis, dan zoeken we naar een geschikte oplossing om de uitvaart te kunnen regelen.

De laatste verzorging

Als de overledene het coronavirus bij zich draagt, dan zal de de laatste verzorging met de nodige beschermingsmiddelen gebeuren. Bovendien gebeurt dit niet thuis, maar op een andere geschiktere locatie. In deze situatie is het jammergenoeg niet mogelijk dat familieleden meehelpen bij het verzorgen van hun geliefde. Is er geen corona-infectie dan bekijken we wat wel mogelijk is.

Een thuisopbaring

In het geval van een coronabesmetting heeft een thuisopbaring geen nadelige gevolgen voor nabestaanden. De kans om besmet te raken door een overledene tijdens een thuisopbaring is te verwaarlozen. Voor een condoleance of plechtigheid thuis geldt een dringend advies dat slechts 3 personen, buiten het gezin om, aanwezig mogen zijn. De uitzonderingen voor uitvaarten zijn komen te vervallen.

Een eenvoudig afscheid mogelijk

Vanwege de nieuwe maatregelen is het organiseren van een afscheid een stuk gecompliceerder. Als je het simpel wilt houden dan is ons voordelige crematiepakket van € 1500,00 een geschikte keuze in deze periode. Je kunt eventueel op een later tijdstip thuis of ergens anders een afscheid of plechtigheid organiseren. We hebben momenteel met situaties te maken waarbij een passend afscheid een uitdaging is. Met nieuwe ideeën slagen we er nog steeds in het laatste afscheid op een eenvoudige, maar gedenkwaardige manier af te sluiten.

Een goedkope crematie voor € 1500,-

Een afscheid hoeft niet duur te zijn 

Steeds vaker kiest men voor een uitvaart die niet te duur mag zijn. Een afscheid zonder poespas. Morendo, uitvaartzorg in Westerwolde, voorziet in deze behoefte. Je kunt door ons al een complete crematie laten verzorgen voor maar € 1500,-. Tijdens de coronacrisis met al haar beperkingen kiest men meer voor deze eenvoudige uitvaart.

Na een telefonische melding van een overlijden regelt de uitvaartverzorger de laatste verzorging van de overledene op het thuisadres en dat de noodzakelijke formulieren worden ingevuld. Daarna kan het laatste afscheid in familiekring plaatsvinden en draagt de familie zelf, als dat mogelijk is, de kist naar de rouwauto. Vervolgens rijdt de staatsie-auto rustig weg richting het crematorium.

Technische crematie

staatsierouwauto wordt ingezet bij een eenvoudig afscheid voor een technische crematie

We brengen de overledene met de staatsierouwauto naar een crematorium voor een technische crematie. Dit betekent dat het crematorium uitsluitend de crematie zal uitvoeren. Doordat de aula, familie- en koffiekamer niet worden gebruikt, bespaar je honderden euro’s.

Een samenzijn op een gedenkwaardige plek

Na de overbrenging van de overledene kunnen nabestaanden besluiten ergens samen te komen. Dit kan op een gedenkwaardige plek thuis, misschien in de buurt of in de open lucht. Daar kunnen herinneringen worden gedeeld en kan iets gegeten of gedronken worden. De sfeer rond dit afscheid is een stuk losser dan in de aula en koffiekamer. Bovendien is er geen tijdsdruk in een crematorium, die erg hinderlijk kan zijn.

Voordelen van een eenvoudig afscheid

Intensieve gesprekken met onze uitvaartverzorger zijn voor een eenvoudig afscheid niet noodzakelijk. Ook is er geen keuzestress, omdat alles al geregeld is. De laatste verzorging bij u thuis en uitvaartkist zijn inbegrepen. Wij doen de aangifte voor u. Kosten voor een opbaring of langdurig koelen zijn er niet. U krijgt een handige leidraad om belangrijke zaken na een overlijden te regelen. Later nemen we contact met u op om de asbus in Sellingen op te halen. De gang naar een crematorium is dus niet nodig.

Met dit afscheid wordt geld bespaard dat gebruikt kan worden voor belangrijkere wensen. Een eenvoudige crematie hoeft absoluut niet duur te zijn en is toch heel respectvol, ook tijdens de coronacrisis. 

Terug naar Home >

Wat Morendo betekent

Muziekterm Morendo

Wat betekent de naam Morendo?Wat betekent de naam Morendo eigenlijk? Bijwoordelijk betekent het ‘wegstervend’ (van geluid). Morendo is een muziekterm die aan het einde van een muziekstuk wordt aangegeven. Wanneer een dirigent dit teken geeft, laten de musici het geluid geleidelijk afnemen tot op de grens van onhoorbaarheid. Met andere woorden, het geluid neemt af doordat de muziektonen alsmaar zachter gaan klinken.

De symboliek achter Morendo

Het leven wordt vaak symbolisch vergeleken met een muziekstuk. De afsluiting van het leven verdient, zoals het slotstuk van de muziek, dezelfde waardigheid en rust. Vanwege deze mooie symboliek hebben we onze uitvaartonderneming de naam Morendo gegeven.

Terug naar Home >