Respectvol en vernieuwend
Zeer betrokken en persoonlijk
Professioneel en goed geregeld
SME_7303

Annet

SME_7331

Peter

SME_7334

Carina

Corona en de gevolgen voor uw uitvaart

Gevolgen van corona

Dat corona ernstige gevolgen heeft voor uw uitvaart, is wel duidelijk. Op 16 maart j.l. kwam het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, met dringende adviezen voor professionals om het coronavirus tegen te gaan. Op 23 maart heeft de Rijksoverheid dwingender maatregelen moeten nemen om groepen van meer dan 3 personen te verbieden. Gelukkig is voor uitvaartplechtigheden en religieuze bijeenkomsten een uitzondering gemaakt. Bij die gelegenheden mogen, met een gepaste onderlinge afstand van 1,5 meter, nog steeds 30 personen bij elkaar komen. Zo krijgen nabestaanden toch de gelegenheid om in kleinere kring afscheid te nemen van hun dierbare. Het is echter niet toegestaan om koffie, thee of iets anders te serveren. Uitvaartverzorgers krijgen het dringende advies om fysieke regelgesprekken te beperken, vooral in situaties waar coronabesmettingen zijn.

Laatste verzorging en corona

Wat betreft de laatste verzorging is er niets veranderd. Als de overledene het coronavirus bij zich draagt, dan zal de laatste verzorging met de nodige beschermingsmiddelen moeten gebeuren. Het motto van de GGD is: “Iedereen is besmet, tenzij het tegendeel is bewezen.” De maatregelen zijn tijdens deze crisis aangescherpt, zoals het dragen van waterdichte handschoenen en een schort met lange mouwen. Een mondkap of beschermende bril zijn niet per se noodzakelijk. De gevolgen van corona zijn ook voor de nabestaanden merkbaar en pijnlijk. Helaas moeten we de liefdevolle hulp van familieleden bij de laatste verzorging inperken om mogelijke besmettingen te voorkomen.

Thuisopbaring zonder gevolgen

Een opbaring thuis heeft tijdens de coronacrisis weinig consequenties voor nabestaanden. In tegenstelling tot andere uitvaartverzorgers werkt Morendo nog steeds mee met een thuisopbaring, zolang er geen coronabesmettingen in het huisgezin zijn. De adviezen van het RIVM zijn hierin leidend. Het RIVM zegt o.a. op haar site dat een opbaring thuis geen nadelige gevolgen heeft voor nabestaanden, mocht een overledene het virus dragen. De kans op besmetting door een overledene bij een thuisopbaring is nihil. Het virus blijft buiten het lichaam slechts een paar uur in leven. Bij gedoceerde kleinere bezoekjes kan er gecondoleerd worden via een-hand-op-het-hart-gebaar met een gesproken woord van medeleven. Het laatste afscheid zou met een klein groepje ook vanuit huis georganiseerd kunnen worden.

Een afscheid blijft mogelijk

Uitvaartplechtigheden met groepen tot 30 personen is nog steeds toegestaan. Nabestaanden kunnen in kleine kring een afscheid organiseren, met gepaste afstand, zonder fysiek contact en consumpties. Wil je het achteraf toch simpeler dan kan een eenvoudige uitvaart voor € 1500,00 een passende keuze zijn (Zie het bericht over een goedkope crematie). Nadat we de overledene hebben verzorgd, is het laatste afscheid in familiekring thuis. Je zou ook nog op een later moment, wanneer de coronacrisis voorbij is, een plechtigheid of herinneringsdienst in een aula of zaal kunnen houden. Door de beperkingen komen er wel meer nieuwe initiatieven. Sommige rouwcentra hebben een livestream of computerverbinding met de aula mogelijk gemaakt, zodat overige familieleden en vrienden thuis bij de plechtigheid aanwezig kunnen zijn. Het helpt nabestaanden hun uitvaart toch enigszins gedenkwaardig af te kunnen sluiten.

Een goedkope crematie voor € 1500,-

Een afscheid hoeft niet duur te zijn 

Steeds vaker kiest men voor een uitvaart die niet te duur mag zijn. Een afscheid zonder poespas. Morendo, uitvaartzorg in Westerwolde, voorziet in deze behoefte. Je kunt door ons al een complete crematie laten verzorgen voor maar € 1500,-. Tijdens de coronacrisis met al haar beperkingen kiest men meer voor deze eenvoudige uitvaart.

Na een telefonische melding van een overlijden regelt de uitvaartverzorger de laatste verzorging van de overledene op het thuisadres en dat de noodzakelijke formulieren worden ingevuld. Daarna kan het laatste afscheid in familiekring plaatsvinden en draagt de familie zelf, als dat mogelijk is, de kist naar de rouwauto. Vervolgens rijdt de staatsie-auto rustig weg richting het crematorium.

Technische crematie

staatsierouwauto wordt ingezet bij een eenvoudig afscheid voor een technische crematie

We brengen de overledene met de staatsierouwauto naar een crematorium voor een technische crematie. Dit betekent dat het crematorium uitsluitend de crematie zal uitvoeren. Doordat de aula, familie- en koffiekamer niet worden gebruikt, bespaar je honderden euro’s.

Een samenzijn op een gedenkwaardige plek

Na de overbrenging van de overledene kunnen nabestaanden besluiten ergens samen te komen. Dit kan op een gedenkwaardige plek thuis, misschien in de buurt of in de open lucht. Daar kunnen herinneringen worden gedeeld en kan iets gegeten of gedronken worden. De sfeer rond dit afscheid is een stuk losser dan in de aula en koffiekamer. Bovendien is er geen tijdsdruk in een crematorium, die erg hinderlijk kan zijn.

Voordelen van een eenvoudig afscheid

Intensieve gesprekken met onze uitvaartverzorger zijn voor een eenvoudig afscheid niet noodzakelijk. Ook is er geen keuzestress, omdat alles al geregeld is. De laatste verzorging bij u thuis en uitvaartkist zijn inbegrepen. Wij doen de aangifte voor u. Kosten voor een opbaring of langdurig koelen zijn er niet. U krijgt een handige leidraad om belangrijke zaken na een overlijden te regelen. Later nemen we contact met u op om de asbus in Sellingen op te halen. De gang naar een crematorium is dus niet nodig.

Met dit afscheid wordt geld bespaard dat gebruikt kan worden voor belangrijkere wensen. Een eenvoudige crematie hoeft absoluut niet duur te zijn en is toch heel respectvol, ook tijdens de coronacrisis. 

Terug naar Home >

Wat Morendo betekent

Muziekterm Morendo

Wat betekent de naam Morendo?Wat betekent de naam Morendo eigenlijk? Bijwoordelijk betekent het ‘wegstervend’ (van geluid). Morendo is een muziekterm die aan het einde van een muziekstuk wordt aangegeven. Wanneer een dirigent dit teken geeft, laten de musici het geluid geleidelijk afnemen tot op de grens van onhoorbaarheid. Met andere woorden, het geluid neemt af doordat de muziektonen alsmaar zachter gaan klinken.

De symboliek achter Morendo

Het leven wordt vaak symbolisch vergeleken met een muziekstuk. De afsluiting van het leven verdient, zoals het slotstuk van de muziek, dezelfde waardigheid en rust. Vanwege deze mooie symboliek hebben we onze uitvaartonderneming de naam Morendo gegeven.

Terug naar Home >