Respectvol en vernieuwend
Zeer betrokken en persoonlijk
Professioneel en goed geregeld
SME_7303

Annet

SME_7331

Peter

SME_7334

Carina

Een eenvoudig afscheid

Een eenvoudig afscheid

“Ik wil een eenvoudig afscheid.” Je hoort het steeds vaker. “Niet teveel poespas.” De trend is een afscheid die niet te duur moet zijn en eenvoudig, zonder opvallende rituelen. De web-site eenvoudigafscheid.nl voorziet in deze behoefte. Je kunt een uitvaartpakket kiezen voor slechts € 1195,00Op de web-site kun je lezen dat je voor dit beetje geld een complete uitvaart of crematie hebt. Het meeste wordt telefonisch geregeld. De rest volgt vanzelf.

Geen afscheid in het crematorium

Steeds vaker wordt een overledene met de rouwauto naar het crematorium overgebracht, zonder dat de familie meegaat. Er wordt dan een (technische) crematie uitgevoerd, zonder plechtigheid. Deze kan op een andere locatie worden gehouden waar ook de kist kan staan. Daar worden herinneringen gedeeld, kan koffie gedronken en de familie gecondoleerd worden. De sfeer rond dit afscheid is over het algemeen een stuk informeler dan in een aula. Bij dit laatste afscheid draagt of schoudert de familie de kist naar de rouwauto, zet deze vervolgens in de auto en sluit de deur. Dan rijdt de auto heel rustig weg richting het crematorium. Daarna kunnen de familie en genodigden, zonder tijdsdruk, nog iets drinken en wat napraten. Een mooi en respectvol afscheid.

Wel afscheid in het crematorium

Er is ook ruimte geboden aan mensen die de voorkeur hebben voor een plechtigheid in het crematorium. Na de plechtigheid in de aula, terwijl de genodigden langs de baar richting de koffiekamer gaan, kan de familie nog even nablijven om bij de kist te staan. Daarna gaat de familie (een deel mag mee naar de ovenruimte) naar de koffiekamer en brengt het aulapersoneel de kist naar de ovenruimte. De overledene wordt direct of kort daarna gecremeerd. Ondertussen wordt er koffie gedronken en gecondoleerd. Zo zijn velen het gewend. Gedurende die dag zijn er meerdere crematies of plechtigheden. Helaas komt het voor dat genodigden moet worden verzocht de koffiezaal te verlaten vanwege een volgende crematie die gepland staat.

Prima geregeld

Bij eenvoudigafscheid.nl wordt het laatste afscheid waardig en goed geregeld. Uitvaartpakket EENVOUD is afgestemd op een crematie zonder plechtigheid in het crematorium. De familie gaat dan niet mee. Zo bespaar je veel geld, wat weer aan andere wensen kan worden besteed.

Het crematiepakket is kant en klaar. Het voorwerk is al gedaan en langdurige gesprekken met de uitvaartverzorger zijn niet meer nodig. Er is geen keuzestress, omdat je exact weet waar je aan toe bent. En mocht je toch liever naar een crematorium willen gaan of iets extra’s willen, dan kun je kiezen voor uitvaartpakket EENVOUD PLUS of  OP MAAT. Alles wordt prima geregeld waardoor je er een goed gevoel aan zult overhouden.

Wat betekent de naam Morendo

Muziekterm Morendo

Wat betekent de naam Morendo?Wat betekent de naam Morendo? Bijwoordelijk betekent het ‘wegstervend’ (van geluid). De muziekterm Morendo staat aangegeven aan het einde van een muziekstuk. Wanneer een dirigent dit teken geeft, laten de musici het geluid geleidelijk afnemen tot op de grens van onhoorbaarheid. Met andere woorden, het geluid neemt af wanneer de muziektonen steeds zachter gaan klinken.

De symboliek

Het leven wordt vaak symbolisch vergeleken met een muziekstuk. De afsluiting van het leven verdient, zoals het slotstuk van de muziek, dezelfde waardigheid en rust. Vanwege deze mooie symboliek hebben we voor onze uitvaartonderneming de naam Morendo gekozen.

Terug naar Home >

Kunst en Kist

Een artistieke kist

De kist een bijzondere uitstraling geven die past bij je persoonlijkheid? Dat doe je onder andere door gebruik te maken van kunst. Er wordt weleens gezegd: Kunst leeft!

Wat zijn zoal de mogelijkheden?

De uitvaartkist beplakken, met behulp van digitale fotobestanden, waarop iemands levensloop staat afgebeeld, bijvoorbeeld. Afbeeldingen waaruit liefde en passie spreekt voor de partner, de kinderen, een speciaal land, bepaalde hobby’s, de natuur, een overtuiging enzovoort.

De kist kan worden omkleed met een mooie stof.

Op het deksel kan een bloemist honderden bloemen, zoals de bloemhoofden van rozen verwerken. Er is heel veel mogelijk.

Grootouders laten de uitvaartkist ook wel door kleinkinderen beschilderen of inkleuren.

Op de kist kunnen tekeningen, gedichten of mooie woorden worden geschreven. Familie en vrienden kunnen er allemaal iets op schrijven als onderdeel van de uitvaart of vlak voor dat het definitieve afscheid volgt.

Een kunstenaar kan de uitvaartkist geheel of gedeeltelijk beschilderen. Dit kan een eenvoudig bloempje of vlindertje zijn, maar ook een compleet beschilderde kist. Voor deze kunst is de Morendo eco-kist zeer geschikt, deze kist is namelijk ongelakt. Wil je een uitvaartkist laten beschilderen maar ben je benieuwd naar de prijs? Vraag gerust om een prijsopgave, dit verplicht je tot niets.

Kunstenaar Geert Schreuder uit Onstwedde heeft alvast een paar voorbeelden van fraaie beschilderingen op een kist voor ons gemaakt, deze zie je hieronder afgebeeld. Hij heeft bijvoorbeeld een uitvaartkist beschilderd met takken van de kamperfoelie met roodgele bloemen. De andere kisten heeft hij abstract beschilderd in diverse kleuren, met hier en daar een realistische afbeelding, zoals een fles, een foto of grashalmen met gele bloemen. Je kunt zelf bepalen wat erop moet komen.

Je kunt er ook voor kiezen de rouwkaart en de kist op elkaar af te stemmen.

Of je het nu eenvoudig wilt houden of je wilt al je creativiteit erin leggen en er iets heel bijzonders van maken, wij kunnen je helpen je wensen te realiseren.

kist Morendo           kist voor uitvaart            kist met weidebloemen beschilderd

Morendo: uitvaartkist beschilderen                                 kist beschilderen met vlindertje uitvaart                                  De uitvaartkist met handafdruk - kunst