Respectvol en vernieuwend
Zeer betrokken en persoonlijk
Professioneel en goed geregeld
SME_7303

Annet

SME_7331

Peter

SME_7334

Carina

Welke gevolgen heeft corona voor uw uitvaart?

Corona en uw uitvaart 

Dat corona gevolgen heeft voor de uitvaartzorg, is wel duidelijk. Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, geeft bij regelmaat nieuwe adviezen voor uitvaarten. Voor samenkomsten en plechtigheden in uitvaartcentra en op begraafplaatsen is een limiet gesteld aan het aantal bezoekers, namelijk 100 personen. Nabestaanden mogen alleen in een uitvaartcentrum een afscheid organiseren waar tevens koffie, thee of iets anders genuttigd kan worden. Het dragen van een mondmasker in openbare ruimten tijdens de rondgang is verplicht.

Wanneer er sprake is van een corona-infectie thuis, dan zoekt onze uitvaartverzorger naar een geschikte oplossing om de uitvaart voor u te regelen. Meestal gebeurt dat telefonisch of via Zoom.

De laatste verzorging

Als de overledene het coronavirus bij zich draagt, dan zal de de laatste verzorging met de nodige beschermingsmiddelen gebeuren. In deze situatie is het jammergenoeg niet mogelijk dat familieleden meehelpen bij het verzorgen van hun geliefde. Bij een mogelijke besmetting onder familieleden zullen we de laatste zorg op een andere locatie verlenen.

Een thuisopbaring

Gedurende de pandemie mogen nabestaanden kiezen voor een opbaring thuis. De kans besmet te worden door een overleden coronapatiënt is volgens het RIVM te verwaarlozen, vooral als er geen lichamelijk contact meer is.

Een eenvoudig afscheid

Vanwege de coronamaatregelen is het laatste afscheid vaak anders dan we gewend waren. Een eenvoudig afscheid in kleine of familiekring wordt nu meer standaard. Voor nog geen 1500 euro kunnen we al een uitvaart organiseren. Het afscheid kan in 1 à 2 dagen geregeld worden. Daarbij zijn inbegrepen de regeling, de laatste zorg, een grenen of populieren uitvaartkist, de aangifte van overlijden en akte, noodzakelijke gekoelde bewaring, rouwvervoer naar het crematorium, de crematie en asbusoverdracht. Bij uitbreiding van dit pakket kunnen nabestaanden ook een thuisopbaring en andere extra’s kiezen, mocht u meer tijd willen hebben. In ieder geval zal de crematie pas na de wettelijke termijn van 36 uur plaatsvinden. Je kunt hierover meer lezen op onze website: eenvoudigafscheid.nl.

We hebben momenteel met situaties te maken waarbij een passend afscheid een uitdaging is. Met nieuwe ideeën slagen we er nog steeds in het laatste afscheid op een eenvoudige, maar gedenkwaardige manier af te kunnen sluiten.

Wat Morendo betekent

Muziekterm Morendo

Wat betekent de naam Morendo?Wat betekent de naam Morendo eigenlijk? Bijwoordelijk betekent het ‘wegstervend’ (van geluid). Morendo is een muziekterm die aan het einde van een muziekstuk wordt aangegeven. Wanneer een dirigent dit teken geeft, laten de musici het geluid geleidelijk afnemen tot op de grens van onhoorbaarheid. Met andere woorden, het geluid neemt af doordat de muziektonen alsmaar zachter gaan klinken.

De symboliek achter Morendo

Het leven wordt vaak symbolisch vergeleken met een muziekstuk. De afsluiting van het leven verdient, zoals het slotstuk van de muziek, dezelfde waardigheid en rust. Vanwege deze mooie symboliek hebben we onze uitvaartonderneming de naam Morendo gegeven.

Terug naar Home >