SME_7303

Annet

SME_7331

Peter

SME_7334

Carina

Wat Morendo betekent

Muziekterm Morendo

Wat betekent de naam Morendo?Wat betekent de naam Morendo eigenlijk? Bijwoordelijk betekent het ‘wegstervend’ (van geluid). Morendo is een muziekterm die aan het einde van een muziekstuk wordt aangegeven. Wanneer een dirigent dit teken geeft, laten de musici het geluid geleidelijk afnemen tot op de grens van onhoorbaarheid. Met andere woorden, het geluid neemt af doordat de muziektonen alsmaar zachter gaan klinken.

De symboliek achter Morendo

Het leven wordt vaak symbolisch vergeleken met een muziekstuk. De afsluiting van het leven verdient, zoals het slotstuk van de muziek, dezelfde waardigheid en rust. Vanwege deze mooie symboliek hebben we onze uitvaartonderneming de naam Morendo gegeven.

Terug naar Home >